top of page
  • Frantishex

Някои истини за лоялните програми

Както споменахме в предишните статии, лоялните програми са много популярен и често използван инструмент от търговците, които искат да привлекат и най-вече да запазят своите клиенти. За съжаление, не всички търговци са добре запознати с тези инстументи и съответно боравят много неправилно с тях. Ще изложим някои от най-често задаваните въпроси, чиито отговори са били разочароващи за задаващия ги търговец:

  1. Ще имам ли много нови клиенти когато започна да използвам лояни програми? Разбира се, че НЕ! Защо? Защото, новите клиенти няма как да научат за новата лоялна програма и да се наредят да я изпозлват. Може би трябва да се поговори за някаква реклама!?

  2. Колко пари ще спечеля от лоялната програма? Отговора отново е сложен. Лоялната програма спестява пари на клиента. От тази гледна точка, лоялната програма не печели пари за търговеца. Но, ако лоялната програма е успешна, тя ще запази клиенти, ще спести разходи по привличането на нови клиенти и тогава може да се говори за евентуална печалба. Но само след като се изпълни една успешна лоялна програма, може да се говори за икономическа полза от нея! А как ще измерим успеха е друг сложен въпрос, който ще обсъдим в следващи статии.

  3. Когато един търговец реши да използва лоялна програма, в много случаи, параметрите на лоялната програма не са ясни - какви стоки ще участват, какви отстъпки ще се правят, ще се раздават ли точки и по колко, колко време ще трае тази лоялна програма и т.н. И разбира се въпросът: Какви ще са ползите или загубите. В такъв сучай е по-добре търговецът или да се консултира със специалист или изобщо да не стартира лоялната програма. Факта че някой друг конкурент използва подобна програма, не трябва да заблуждава никой. Подхожда се внимателно - консултация при специалист! Може ли в една бензиностанция да бъде направена отстъпка от 20%, както например може да се направи в магазин за обувки?

17 views0 comments

Recent Posts

See All

В повечето случаи, когато се използва лоялна програма клиентите биват класифицирани в отделни групи. При много търговци се забелязва, че те предлагат няколко вида карти за своите клиенти - бронзова, с

Лоянлните програми могат да бъдат различни по вид, но винаги се стремят да поощрят клиента. Накратко (без претенциите за изчерпателност): Отстъпка за клиента. Това е най-често срещаният вид. Клиента п

Лоялната програма е инструмент, който търговците масово използват. Както е известно, почти не съществува търговец, който да не използва лоялни програми под някаква форма в своята дейност. Накратко лоя

bottom of page