top of page
  • Frantishex

Видове лоялни програми

Лоянлните програми могат да бъдат различни по вид, но винаги се стремят да поощрят клиента. Накратко (без претенциите за изчерпателност):

 

Отстъпка за клиента. Това е най-често срещаният вид. Клиента получава отстъпка при направена покупка. Най-често отстъпките се дават в проценит(%), но може да бъдат и зададени като абсолютно число. Пример: при направена покупка аз получавам 10% отстъпка от цената или на всяка покупка имам конкретна отстъпка от 0.50 лв.


 

Бонус точки. Също много популярна програма. Идеята, тук е да дадем бонус точки при направена покупка. Съответно при всяка направена покупка ние получаваме точки. Търговецът е създал наша лична сметка при себе си, в която ни натрупва получените точки. Точките се дефнират като процент или като абсолютна стойност. Например: при направена покупка получвам 5% от цената под формата на точки, т.е. за изхарчени при търговеца 100лв, аз ще натрупам в своята виртуална сметка 5 точки. Втори пример: за всяка направена покупка аз получавам по 2 точки.

Дотук, за клиента е сигурно че има натрупани точки. Идва обратния момент: клиента е спестил пари под формата на точки, интересен е факта, че той може да ги изхарчи само при дадения търговец. Дотук виждаме разлика спрямо програмата за директни отстъпки - клиента може да започне да харчи своите точки след като ги получи - т.е. на следващата проджба.

60 views1 comment

Recent Posts

See All

В повечето случаи, когато се използва лоялна програма клиентите биват класифицирани в отделни групи. При много търговци се забелязва, че те предлагат няколко вида карти за своите клиенти - бронзова, с

Както споменахме в предишните статии, лоялните програми са много популярен и често използван инструмент от търговците, които искат да привлекат и най-вече да запазят своите клиенти. За съжаление, не в

Лоялната програма е инструмент, който търговците масово използват. Както е известно, почти не съществува търговец, който да не използва лоялни програми под някаква форма в своята дейност. Накратко лоя

bottom of page