top of page
  • Frantishex

Бонус Точки

Лоялната програма Бонус точки е много популярна и често използвана от търговците. Това обаче не ознчава, че е лесна за внедряване. Търговецът трябва да разпоага с подходящия софтуер или да си купи голяма тетрадка на която да записва всички транзакции/продажби.

 

Накратко ако при всяка направена покупка клиента получава точки, те трябва да се натрупват в негова лична виртуална сметка, която търговецът съвестно да поддържа. Добре би било, ако клиента може да проверява натрупаните точки онлайн. Също така, когато клиентът реши да използва своите натрупани точки, може да укаже на търговеца при коя покупка иска да направи това и колко точки да бъдат използвани. Важно е да се спомене, че точки могат да се дават като еквивалент на валутата, в която се прави покупката или да се използва някаква скала. Например за всеки похарчен 1 лев, клиента да получава 3 точки. Тогава скалата е 3. Може да се направи разбира се, и обртатната операция: при използване на точките да умножим техния брой по обратното (реципрочно) число 1/3 и полученото да бъде еквивалент на валутата, която използваме.

 

Интересн е въпросът за доверието. Натрупвайки точки при даден търговец, клиентът трябва да има възможност да следи, колко точки е натрупал, кога /при кои продажби точно/ и разбира се детайли на продажбата и защо точно толкова са точките, а не повече или по-малко. Т.е. добре е търговецът, който предлага на своите клиенти такава лоялна програма, да се въоръжи с подходящият софтуер.

 

Много важен е и въпросът: Колко време са валидни натрупаните точки при даден търговец. Какво наричаме валидни точки? Ами всеки търговец има право да укаже срок, в който могат да бъдат ползвани/харчени тези точки. От нашият опит можем да споделим, че това обикновено е срок от 365 дни. След този срок, точките са невалдни и биват изтрити от баланса на виртуалната сметка на дадения клиент. Защо се прави това? Ползите са основно за търговеца, разбира се и на клиента се дава разумно време да си използва точките. А защо се прави - защото в противен случай търговецът изпада в задължение за вечни времена, което не трябва да се допуска. Също така, когато се правят отчетите за дейността за даден период, търговецът трябва да има пред вид това свое задължение към лоялните си клиенти. Не е нужно да се напомня, че това е една много тежка задача: да се поддържа информация за стотици клиенти и хиляди продажби в рамките да кажем на една или няколко години.

 

Как остаряват точките? Ами за всяка точка, получена при дадена продажба се броят дните, за които тя е е валидна от датата на получаването и. Това е най-справедливият вариант! Т.е. ако не използваме софтуер за тази задача, трябва всеки ден да проверяваме дали няма точки, които изтичат;


	например на 01.01.2020 и на 03.01.2020 клиента получава съптветно 10 и 13 точки;
	до 01.01.2021 включително - той има 23 точки;
	до 03.01.2020 включително - 13 точки;
	след това има 0 точки;

Ако разбира се, през това време се използват точки при покупки, задачата се усложянва допълнително.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

В повечето случаи, когато се използва лоялна програма клиентите биват класифицирани в отделни групи. При много търговци се забелязва, че те предлагат няколко вида карти за своите клиенти - бронзова, с

Както споменахме в предишните статии, лоялните програми са много популярен и често използван инструмент от търговците, които искат да привлекат и най-вече да запазят своите клиенти. За съжаление, не в

Лоянлните програми могат да бъдат различни по вид, но винаги се стремят да поощрят клиента. Накратко (без претенциите за изчерпателност): Отстъпка за клиента. Това е най-често срещаният вид. Клиента п

bottom of page